Polopropustné zrcadlo

Imitace zrcadla

Zrcadlové fólie na sklo

Často zákazníci požadují, aby instalace fólie poskytla dostatečné soukromí a současně umožnila přijatelný průhled do exteriéru. Instalací speciálních fólií lze na prosklené ploše vytvořit optické rozhraní, které dopadající světelné záření částečně odrazí a částečně propustí.

Jednodušší formulace výše popsaného jevu se dá shrnout do frekventovaného požadavku od zákazníků, který zní – „požaduji, aby do interiéru nebylo vidět a současně abych dobře viděl ven a nechci, aby mi ubylo světlo“. Pro takto zadané podmínky je dobré si uvědomit, že formulované zadání si protiřečí.

Požadavek, aby nebylo vidět do místnosti jinými slovy říká: nechci, aby mi do místnosti šlo světlo. Tomu lze vyhovět instalací vysoce reflexní fólie. Teoreticky, v krajním případě, při 100% odrazivosti fólie bude v místnosti 100% tma. Z této krajní úvahy plyne, že není možné zajistit vysokou odrazivost fólie a současně dostatečné osvětlení interiéru. Například zvolíme-li reflexi fólie 80% a propustnost 20%. Je zřejmé, že 80% denního osvětlení bude odraženo. Na prosklení vznikne vysoce reflexní zrcadlový efekt. Tím je splněn požadavek, aby nebylo vidět do místnosti, ale pouze za cenu ztráty 80% denního světla. Je zřejmé, že v místnosti bude šero.

Z těchto důvodů je nutné zvolit kompromisní řešení a pro instalaci vybrat vhodný poměr mezi reflexí fólie k její propustnosti.

Velice úspěšné řešení tohoto problému nabízí poslední novinka od firmy Madico. Neutrálně šedá řada SL (StarLite) s propustností 30% a 40%. Fólie mají označení SL-280, SL-380. Unikátní technologie hybridní metalizace nabízí výraznou reflexi do exteriéru a sníženou reflexi do interiéru. V současnosti je to ideální řešení pro splnění požadavku, „Aby nebylo vidět do interiéru a současně, aby bylo dobře vidět ven.“

Na závěr je nutné jasně formulovat základní vlastnost částečně propustných zrcadel. Aplikace fólie nedokáže dokonale vyřešit optické oddělení exteriéru od interiéru. Jinak řečeno, vždy bude existovat možnost pohledu z exteriéru do interiéru. Tato vlastnost se výrazně uplatní, tehdy když je venku nízká úroveň osvětlení t.j. večer. Při denním osvětlení instalovaná fólie poskytuje požadované vlastnosti a plně vyhovuje zadání.

V případě, že požadujete dokonale spolehlivé oddělení interiéru od exteriéru v jakémkoliv světelném režimu, doporučujeme aplikovat dekorativní průsvitné fólie.

Aplikace

 • Zasedací místnosti, recepce, kanceláře
 • Domy, vily, zimní zahrady
 • Bazény, koupaliště
 • Nemocnice, pošty
 • Obchodní domy, prodejny, restaurace
 • Dozorčí stanoviště, metro, letiště
 • Celnice, směnárny, banky
 • Výrobní haly
 • Věznice

Vlastnosti

 • Snižují průhled do interiéru bez reflexe – efekt barevného skla
 • Zamezují průhledu do interiéru při denním osvětlení – zrcadlový efekt
 • Umožňují jednostranný průhled z interiéru do exteriéru
 • Poskytují dostatečnou transparenci denního světla
 • Chrání interiér před nežádoucími pohledy
 • Lze vylepit na libovolné prosklené plochy
 • Snadná údržba – fólie se myjí zcela běžným způsobem
 • Externí aplikace zvyšuje reflexní účinky
 • K shlédnutí návod na lepení vypracovaný námi pro komplexní montáž okenních fólií
 • Nabízíme fólie na okna, fólie na sklo i polykarbonát/PVC vysoké kvality
Instalace interní zrcadlové fólie SILVER 20 INTERNÍ
Instalace interní zrcadlové fólie SILVER 20 INTERNÍ
Instalace interní zrcadlové fólie SILVER 20 INTERNÍ
Instalace interní zrcadlové fólie SILVER 20 INTERNÍ