Výtahová šachta

Prosklené výtahové šachty jsou využívány jako moderní přepravní prostředek pro osoby i zboží. Pokud je výtahová šachta vybudována v exteriéru, dochází často v důsledku tepelného slunečního záření k jejímu přehřívání, které může i  negativně ovlivnit fungování jednotlivé techniky. Instalací solární fólie proti přehřívání je možné razantně snížit přenos tepla do prostor výtahové šachty a zajistit tak bezproblémový chod celého projektu. 

Výtahová šachta s fólii externí proti přehřívání TITAN 20 XTRA
Výtahová šachta s fólii externí proti přehřívání TITAN 20 XTRA
Výtahová šachta s fólii externí proti přehřívání TITAN 20 XTRA
Výtahová šachta s fólii externí proti přehřívání TITAN 20 XTRA
Výtahová šachta s fólii externí proti přehřívání TITAN 20 XTRA
Výtahová šachta s fólii externí proti přehřívání TITAN 20 XTRA
Výtahová šachta s fólii externí proti přehřívání TITAN 20 XTRA