Pasivní klimatizace

Přehřívání

​Externí fólie na vnější straně skla absorbují a odráží sluneční tepelné záření a výrazně snižují přenos tepla do interiéru. Jedná se o pasivní klimatizaci, kdy na rozdíl od klasické klimatizace, nevznikají s funkcí okenních fólií vedlejší náklady na provoz.

 • razantní ochrana proti přenosu tepla do interiéru a následnému přehřívání
 • dosažení poklesu teploty v interiéru v rozsahu 4°C až 14°C
 • výrazné zvýšení kvality pracovního a domácího prostředí
 • externí protisluneční fólie na okna zadrží podle typu dané fólie 47% až 88% solární energie
 • výrazné snížení výdajů na klimatizaci až o 30%
 • fólie zadrží 99% škodlivého UV záření
 • snížení nežádoucího oslnění sluncem
 • ochrana před blednutím barev, vystaveného zboží, nábytku, koberců, obrazů
 • doplnění designu pláště budovy, dotvoření jednotného estetického vzhledu
 • tónovanější typy externích reflexních fólií se zrcadlovým efektem poskytují přes den soukromí, kdy není vidět do interiéru
 • zpevnění zasklení, fólie mají tloušťku 0,05 mm
 • unikátní ochranná vrstva chránící externí fólie proti atmosferickým vli­vům
 • instalace fólií na vnější stranu skla
 • instalace možná na všechny typy zasklení bez rizika popraskání skel
 • veškerá tepelná energie odražená i absorbovaná fólií je oddělena od interiéru.
 • nabízíme čirou externí fólii s propustní viditelného světla 75% a celkovou zadrženou solární energií 47%
 • nabízíme širokou škálu propustností světla a barevných odstínů externích fólií: stříbrná, titanová, bronzová a čirá